Info

prijzen


Denkkracht voor mensen, merken en zaken die ertoe doen

 

Typisch Volta: onze sterke worteling in oude media, gecombineerd met een groot geloof in de kracht van het web, televisie, games en apps. Met één been onwrikbaar in print en het andere stevig in de digitale wereld, overbruggen wij de kloof tussen oud en nieuw die bij communicatietrajecten nogal eens dreigt te ontstaan.  

 

In ons denken over communicatie en ontwerp zoeken wij graag de grenzen op. We tasten af wat kan en wat werkt, maar altijd met het belang van onze opdrachtgevers en hun doelgroepen voor ogen.