Info

Actie Reactie

Identity Epidemiologie Program UU

International Master in Epidemiologie Program  (Universiteit Utrecht)
Epidemiologie is een wetenschappelijke discipline waar steeds meer vraag naar is vanuit klinisch (menselijk, farmaceutisch of veterinair) onderzoek, industrie, en beleidsvorming. Meer specialisten zijn nodig op het gebied van dataverzameling, analyse en interpretatie van epidemiologisch onderzoek.


Msc Epidemiology biedt hoog niveau onderwijs via graduate en postgraduate programma's en heeft Volta gevraagd een onderscheidende identity en website te ontwerpen.

 

Houvast tijdens het ontwerpproces waren termen als 'focus', 'verbinding' en 'actie-reactie'.

Er is goed gekeken naar de positionering van het beeldmerk in combinatie met het beeldmerkvan UMC Utrecht en Universiteit Utrecht. Msc Epidemiology moest zich kunnen onderscheiden maar familie blijven van UMC en UU.

 

Bekijk hier de website.