Info

Liniebreed

Huisstijl

Ambitie is om binnen 5 jaar tot de top museale attracties van NL te behoren en dat vraagt natuurlijk om een krachtig communicatieconcept. Volta is druk met een samenhangende huisstijl die ook voldoende flexibiliteit voor de toekomst biedt.


De opdracht

Ontwikkel een identiteit voor het Waterliniemuseum. De identiteit moet het geheel symboliseren: natuur, cultuur en commercie.
Het logo dient authenticiteit uit te stralen. Het moet zelf ‘iets zijn’ en niet enkel een representatie van iets.
Ontwikkel een overkoepelend label wat door alle partners / ondernemers binnen de waterlinies gevoerd kan worden.

 

De uitkomst het het ontwerpproces is een logo waarbij we een deel kunnen toekennen aan andere forten en vestingen die deel uitmaken van Hollandse Waterlinies.

Het basis idee is een 'W' die onder de waterlijn verdwijnt. De weerspiegeling van de 'W' is de 'M' die alleen het museum zal voeren. 

De waterlijn is ook een keten die symbool staat voor de geschakelde forten in de waterlinie.

Die vormentaal is vervolgens door gewerkt in het woordmerk van zowel het museum als het fort en dient als beeld- en tekstkader in commerciele uitingen.

Voor alle activiteiten in en om het fort die niet volledig onder de vlag van het museum plaatsvinden is er een logo ontwikkeld waarbij de 'M' is vervangen door de contour van het fort.

 

De 'W' en de waterlijn vormen samen ook een overkoepelend label die de overige forten mogen voeren of die kan worden ingezet voor een overkoepende activiteit.