Info

Rabobank Private banking

Positioneren

Rabobank heeft haar positionering in de private banking markt aangescherpt. Met een duidelijke opvatting die het unieke van Rabobank in deze complexe markt duidelijk maakt. Om de stevige positie in deze markt verder uit te bouwen.
Aan Volta de vraag om daar een specifiek design voor te ontwikkelen dat recht doet aan deze ambities, maar zich uiteraard goed verhoudt tot de bestaande huisstijl. Uitgewerkt in een nieuwe corporate brochure, thema-brochures, digitale nieuwsbrieven en een herstructurering van de aandelenoverzichten.