Info

Als wereldspeler in de food- & agrisector spant de Rabobank zich in om de discussie over trends, kansen en bedreigingen in deze branche aan te jagen. Aan Volta de vraag in zeer korte tijd een ondersteunend filmpje te bedenken en te maken. Een filmpje dat de bank helpt haar ideeën, standpunten en kennis van de food- & agribusiness te delen met de sector. En het agrarische ondernemerschap aanscherpt in het maken van strategische keuzes. Het is gelukt!