Info

“Er komt veel op een varkenshouder af. Een duurzame productie van varkensvlees wordt belangrijker. Maatschappij en politiek dringen aan op diervriendelijke huisvesting, beperking van medicijngebruik, emissiearme stallen die passen in de omgeving, een mineralenbalans en gesloten kringlopen.

Rabobank Nederland organiseert vanuit haar historische betrokkenheid bij de sector een serie workshops en wil zo een podium bieden voor discussies binnen de varkenshouderij en een bijdrage leveren aan een duurzamere veehouderij met een breed maatschappelijk draagvlak. 

Volta  maakte er - ondanks het zware onderwerp - een serie eerlijke, maar licht verteerbare korte films over.

 

Concept en ontwerp


Volta, Jan Paul de Vries

 

Regie


René Gast

 

 Montage


Jan Haan

 

Audio design


Joosten en Kuitenbrouwer

 

Productie


Volta