Info

GRNVLD

Magazine

> GRNVLD is een informatief en opiniërend publieksblad over natuur, landschap en voedsel. Het kwartaalblad wil een brug slaan tussen de discussies die deskundigen en beleidsmakers op deze terreinen met elkaar voeren en het bredere geïnteresseerde publiek. Inhoudelijk gelaagd, visueel sterk afwisselend; precies het type blad waar Volta graag haar bijdrage aan levert.