Info

GRNVLD

infographics voor magazine

GRNVLD is een informatief en opiniërend publieksblad over natuur, landschap en voedsel. Het kwartaalblad wil een brug slaan tussen de discussies die deskundigen en beleidsmakers op deze terreinen met elkaar voeren en het bredere geïnteresseerde publiek. Volta maakte de vaak complexe info behapbaar, met gebruik van infovisuals.